Menu
resemas e handel
A+ A A-

Ozongeneratorer i samarbete med INFUSER AB

OzongeneratorerOzonbehandling är i teknikens framkant och tillämpas inom många olika områden, bland annat i ventilationssystem för luktsanering och desinfektion. INFUSER AB har spetskompetens beträffande design och tillverkning av ”state of the art” generatorer innehållande den allra senaste tekniken. Utveckling och produktion sker i Sverige och baseras på ett omfattande ozon- och applikationskunnande. Alla produkter testas och kvalitetssäkras för bästa möjliga driftssäkerhet och totalekonomi. På ett sätt som påminner om naturens eget kan både vatten och luft enkelt renas. Ozon är ett ämne som på ett skonsamt sätt eliminerar eller reducerar lukter, bakterier och andra mikroorganismer.

Våra fördelar
Våra generatorer är extremt enkla att montera då de inte kräver behandlat/filtrerat externluft för kylning och för ledning av ozonet som andra fabrikat gör, detta bidrar till sänkta installationskostnader. 

Ozongeneratorer tappar heller inte effekt och behöver inte rengöras. Andra ozon producerande produkter t.ex. UV lampor kan förlora upp till ca 70 % av sin effekt redan efter 1 vecka i drift på grund av fettansamling. Brandrisken är betydligt lägre vid användning av ozongenerator kontra UV lampor som även är dyra och måste bytas cirka en gång per år.

Installationer och kommunikation
ACP serie placeras helt enkelt i rummet/fordon där ozonet sprids via en inbyggd fläkt. ACF och ONY serie leder ozonet till kanal via 6 mm alternativt 8 mm teflonslang med rostfritt instick, anslut el och sensor, klart. Förregling mellan generatorn och frånluftsfläkten rekommenderas.

Med Airclino-systemet realiseras möjligheterna till extern övervakning och styrning. Via ett lämpligt kommunikations-gränssnitt, programmerbara styrsystem eller PLC system (DUC) kan ozongeneratorn bli en del av ett större komplexare system med kommunikation och övervakning. Ozonhalten övervakas av sensorer som stänger av generatorn om nivån skulle överskrider förinställt värde överensstämmande med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 2005:17, Hygieniska gränsvärden.

 

Ladda ner produktblad: 
pdf  ACP Air Clino Portable
pdf  ONY-20
pdf  ACF Air Clino Fixed

 

Läs mer i vår broschyr om hur ozongeneratorer kan användas:

pdf Upplev möjligheterna med Ozongeneratorer (4.41 MB)

Mer om INFUSER AB och Ozongeneratorer

 

Öppettider

Resemas huvudkontor har öppet:
Mån - Tors 8:00 - 16:30
Fre 8:00-15:30