Menu
Resemas e-handel

Resema är Euroventcertifierad

EuroventcertifikatTillsammans med flera europeiska luftfiltertillverkare har den europeiska ventilationsorganisationen Eurovent utvecklat ett certifieringsprogram. Med Euroventcertifieringen får du en garanti att filtren uppfyller utlovad prestanda och att de produktdata du får verkligen gäller.

För att verifiera produktinformationen provar Eurovent luftfilter vid de oberoende provningsanstalterna Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) i Borås och Statens tekniska forskningscentral (VTT) i Esbo i Finland.

Certifieringen innebär att: 
- Teknisk data som publiceras måste vara korrekt. 
- Filtrens tryckfall och filterklass testas av oberoende laboratorier. 
- Provningsinstitutet måste vara certifierade enligt ISO 17025. 
- Tillverkarna måste vara kvalitetscertifierade enligt ISO 9000. 
- Eurovent väljer varje år ut fyra filter ur sortimentet och testar dessa.

Alla filter kan märkas med energiklass A till E, där A motsvarar lägst energibehov och E högst. Energi klassningssystemet Eurovent 4/11-2014 bygger på EN779:2012. Detta gör det lättare för dig att jämföra och hitta energieffektiva produkter.

Resema Luftfilter deltar i eurovent-programmet för certifiering av luftfilter. För att se aktuella certifikat använd denna adress www.eurovent-certification.com eller www.certiflash.com

Se certifikat:
pdf Eurovent certification diploma (159 KB)

 

EuroventCertificationMark