Menu
Resemas e-handel

P-märkta filter hos Resema

P märke-filter-ResemaP-märkning är en kvalitetsmärkning enligt RISE Research Institutes of Sweden som innebär att filtret uppfyller de krav som ställs i RISE:s certifieringsregler (CR055) och att filtret har mycket goda långtidsegenskaper i verklig driftsmiljö.

P-märkningsreglerna ställer grundläggande krav på att filtret ska hålla angiven filterklass och att partikelavskiljningsgraden inte försämras drastiskt under driftstiden. Filtren testas därför enligt ISO 16890 för kontroll av tryckfallsdata och filterklass även långtidsegenskaperna av filtret i verklig drift utvärderas enligt SP-metod 1937.

Ett ytterligare krav är att det ska finnas ett fungerande kvalitetssystem gällande produktionen där bland annat dokumenterade egenkontroller av filter och material ska göras. RISE genomför sedan årliga kontrollbesök. I samband med kontrollbesöken görs även provuttag direkt från produktionen för att provas enligt ISO 16890.

P-märkning är den certifiering som ställer högst krav på filter världen över.

Vi på Resema Luftfilter har P-märkta filter i microglas.

Skärmavbild 2019 04 16 kl. 14.06.57

Tabell: Krav på minsta partikelavskiljning vid olika filterklaser under filtrets användningstid, enligt S-metod 1937.

Certifikat:

  pdf P-Certifikat G 10/75 microglas (195 KB)

  pdf P-certifikat G 1/70 microglas (129 KB)