Menu
Resemas e-handel

IV Produkt

IVP-logo-1205IV Produkt valde Resema som leverantör av luftfilter efter noggrann inventering bland filterproducenterna i Sverige. Lägst tryckfall, högsta kvalité, en modern produktion med hög kapacitet. Detta gjorde valet enkelt för IV Produkt! Produkten IV Produkt valde heter Resac F7 eco.

IV Produkt anses av många som Nordens ledande tillverkare av energisnåla och miljöriktiga luft- behandlingsaggregat. IV Produkts LCC (livscykel- kostnad)-tänkande genomsyrar hela verksamheten från produktutveckling till försäljning. Det är därför ytterst viktigt att ingående komponenter såsom luftfilter har hög kvalité & filtreringseffektivitet i kombination med låga tryckfall för att säkerställa lägsta möjliga energiförbrukning.

IV Produkt ställer höga krav när de utvecklar nya produkter vilket är en av orsakerna till att Resema valdes till ny leverantör. Resema är ett dynamiskt, flexibelt och innovativt företag som ständigt arbetar med utveckling av nya effektivare produkter och tillverkningssätt. Allt detta för att vi tillsammans ska kunna värna om miljön och jordens resurser.

Ref. www.ivprodukt.se