Menu
Resemas e-handel

Resemas Filterskola

I Resemas filterskola får våra kunder kunskap om vilken inverkan luftföroreningar har på vår hälsa, fakta om storlek och beteende hos olika partiklar samt hur dessa mäts och kontrolleras i Sverige och i övriga världen.

Filterskolan förtydligar hur olika luftfilter skiljer sig åt, vilken inverkan olika stoft/miljöer har på filter i verklig drift samt hur konstruktion påverkar både kvalité och egenskaper hos filtret.

Deltagarna får lära sig grundläggande termer och begrepp samt hur filter kan jämföras med hjälp av testprotokoll. Egenskaperna hos ett filter har stor inverkan på ventilationsanläggningens effektivitet och driftskostnad. Med filterskolan får våra kunder ökad kunskap för att optimera sin luftfiltrering.

Resemas filterskolaINNEHÅLL
- Vad är luftföroreningar och varför behöver vi filter? 
- Partiklarnas storlek och beteende 
- Grundläggande begrepp 
- Tillverkning och konstruktion 
- Inblick i produktion/tillverkning 
- Filterprovning och filterklasser 
- Kvalitetstester och certifieringar 
- Välj rätt luftfilter 
- Miljö- och energiaspekter 
- Hur påverkar regn och fukt? 
- Gasfiltrering och kolets egenskaper 
- Filterbyte och service

 

KOSTNAD
Det är viktigt att öka medvetenheten och kunskapen kring luftrening både ur hälsosynpunkt och energibesparing, därför är filterskolan gratis för alla våra kunder. För tillfället har vi inga inplanerade kurstillfällen, vänligen kontakta din ansvariga säljare om du har frågor eller är intresserad av att delta i filterskola.