Menu
Resemas e-handel

Några skillnader mellan ISO 16890 och tidigare standard EN779:2012

jämförelse standarderFörklaring - 1 µm=1 mikrometer dvs, en tusendels millimeter.
1 µm=0,001 mm 
2,5 µm=0,0025 mm 
10 µm=0,01 mm


FÖRDELAR MED STANDARDEN ISO 16890
- Underlättar den internationella handeln.
- Ett filtertest kommer att se lika ut hos alla leverantörer.
- Bättre anpassad för verkliga förhållanden.
- Enklare att välja rätt filter till rätt användningsområde.
- Lättare att jämföra produkter rättvist.
- Ny klassning av de minsta och mest skadliga partiklarna (PM1). 

Standarden kommer på sikt även öka produktutvecklingen samt bidrar till att få bort vissa av de sämre produkterna från marknaden.