Menu
Resemas e-handel

Filterklasser enligt ISO 16890

Filter blir klassade som ePM1, ePM2,5 eller ePM10 + en procentsats från 50% till 95% med intervall avrundat per 5% steg. Filtret ska ha minst 50% avskiljning före och efter urladdning för att få tillhöra en specifik grupp (för ePM10 finns inget krav för urladdat värde). Dvs. för att hamna i grupp ePM1 krävs att filtret klarar att avskilja minst 50 % av PM1 partikelmassan både före och efter urladdning.

Den nya ISO-standarden utvärderar även grovfilter: ISO coarse - det vill säga filter som avlägsnar mindre än 50% av PM10.

Filterklasser enligt EN779:2012 G1 - F9 har ersatts av 30 PM-klasser + ISO Coarse.

ISO 16890 klasser

EXEMPEL: FILTRERING AV UTOMHUSLUFTEN GENOM RESAC F7 MED FILTERKLASS ePM1 70%. Obeservera: Detta är enbart ett exempel på hur ett tilluftsfilter filtrerar partikelhalter från utomhusluften (i verkligheten tillförs även partiklar inne i byggnaden beroende på vad som händer i fastigheten).

Exempel filtrering