Logo

Resemas fördelning av filterklasser ISO 16890

Vårt produktutbud är i ständig utveckling, förändringar görs vart efter vi testar och utvecklar våra olika filtermedia.

Bild Nya benämningar 2020 kopia

CAMFIL | Tel: 08-603 08 00 60 | camfil.se