Menu
Resemas e-handel
A+ A A-

ISO 16890

Filterstandard ISO 16890

ISO 16890 är en internationell teststandard för luftfilter, den trädde i kraft redan 2017 och har från och med 1 juli ersatt både EN779:2012 som används i Europa och ASHRAE 52.2 i USA. Detta är en stor men positiv omställning både för tillverkare och kunder. Utveckling av nya produkter pågår för fullt och samtliga produkter testas enligt ISO 16890 på oberoende testinstitut. EN779:2012 gällde parallellt fram till mitten av 2018 men har nu utgått. För att underlätta övergången kommer vi en tid framåt även behålla dem gamla benämningarna på etiketter och produktblad.

Alla kommuner mäter luftkvalitén med syfte att skydda människors hälsa och miljön (enligt luftkvalitetsförordningen 2010:477). Partiklar i luften mäts och delas in i PM klasser, PM är ett mått på luftburna partiklar. PM = particulate matter (materia i form av partiklar). Mätningar går att följa i realtid och man gör kopplingar till gränsvärden framtagna av WHO. Det som mäts idag är PM10 & PM2,5 (massan av partiklar mindre än 10 µm resp. 2,5 µm), och även vissa gaser. Tyvärr mäts inte PM1.

ISO 16890 mäter avskiljningen av massan/vikten i 3 fraktioner (PM1, PM 2,5 och PM10) och direkta kopplingar kan därför göras till städernas mätningar av PM2,5 och PM10.

AIR QUALITY DATABASE - World Health Organization (WHO)

Karta WHO

PARTIKELMÄTNINGAR GÖRS I HELA VÄRLDEN
I detta dokument har vi samlat exempel på hemsidor som presenterar partikelmätningar världen över.

Partikelmätningar i världenLuftkvaliteten i olika städer

Här kan du se exempel på luftkvalité i realtid.

Du hittar WHO:s gränsvärden på Naturvårdsverket

 
 
 
 
 
 
 
 

Några skillnader mellan ISO 16890 och tidigare standard EN779:2012

jämförelse standarderFörklaring - 1 µm=1 mikrometer dvs, en tusendels millimeter.
1 µm=0,001 mm 
2,5 µm=0,0025 mm 
10 µm=0,01 mm


FÖRDELAR MED STANDARDEN ISO 16890
- Underlättar den internationella handeln.
- Ett filtertest kommer att se lika ut hos alla leverantörer.
- Bättre anpassad för verkliga förhållanden.
- Enklare att välja rätt filter till rätt användningsområde.
- Lättare att jämföra produkter rättvist.
- Ny klassning av de minsta och mest skadliga partiklarna (PM1). 

Standarden kommer på sikt även öka produktutvecklingen samt bidrar till att få bort vissa av de sämre produkterna från marknaden. 

Filterklasser enligt ISO 16890

Filter blir klassade som ePM1, ePM2,5 eller ePM10 + en procentsats från 50% till 95% med intervall avrundat per 5% steg. Filtret ska ha minst 50% avskiljning före och efter urladdning för att få tillhöra en specifik grupp (för ePM10 finns inget krav för urladdat värde). Dvs. för att hamna i grupp ePM1 krävs att filtret klarar att avskilja minst 50 % av PM1 partikelmassan både före och efter urladdning.

Den nya ISO-standarden utvärderar även grovfilter: ISO coarse - det vill säga filter som avlägsnar mindre än 50% av PM10.

Filterklasser enligt EN779:2012 G1 - F9 har ersatts av 30 PM-klasser + ISO Coarse.

ISO 16890 klasser

EXEMPEL: FILTRERING AV UTOMHUSLUFTEN GENOM RESAC F7 MED FILTERKLASS ePM1 70%. Obeservera: Detta är enbart ett exempel på hur ett tilluftsfilter filtrerar partikelhalter från utomhusluften (i verkligheten tillförs även partiklar inne i byggnaden beroende på vad som händer i fastigheten).

Exempel filtrering

 

 

 

Resemas fördelning av filterklasser ISO 16890

Vårt produktutbud är i ständig utveckling, förändringar görs vart efter vi testar och utvecklar våra olika filtermedia.

Bild Nya benämningar 2020 kopia

Vi hjälper dig att välja rätt filter

eurovent 423 2018För att besluta om rätt filterklass måste man ta hänsyn till uteluft och till vilken kategori av inomhusmiljö det är vi ska skydda.

Uteluftkategori ODA 2 är vanligt förekommande i större tätorter. Eurovents rekommendation av filterklass för ex. skolor, kontor och bostäder i dessa ODA 2-miljöer är lägst ePM1 70%.

 

Läs mer i vår folder Rekommenderad filtrering.
Klicka på bilden till höger för att läsa ur   pdf Eurovent 4/23 -2018 (652 KB) .
 

bild till iso 2

pdf Klicka här för att se Resemas folder om ISO 16890 (1.19 MB)

Öppettider

Resemas huvudkontor har öppet:
7:00-16:30, Fre 7:00-15:30
(Telefontid från 8.00) 

 

Öppettider hämtlager: 
Sthlm 07:00-16:00, fre 07.00-15.00
Malmö 07:00-16:00, fre 07.00-15.00