Logo

Filterskola på Resema

Resema har löpande utbildningar för både kunder och anställda. I filterskolan får man kunskap om vår miljö och hur luftföroreningar skadar både människor och natur men även hur man kan skydda sig med hjälp av luftfilter.  Filterskolan klargör valet av filter och filterklass anpassat efter behov.  Säkerheten vid Filterbyten/service och mycket annat som är viktigt att tänka på.

Filterskola web

Egenskaperna hos ett filter har stor inverkan på ventilationsanläggningens effektivitet / driftskostnad. Med hjälp av filterskolan får våra kunder ökad kunskap för att optimera sin luftfiltrering.
Nästa kurstillfälle blir 6 oktober. För intresseanmälan se filterskola.

Box 159, 573 22 Tranås | Tel: 0140-38 52 50, Fax: 0140-38 52 60 | info@resema.se