Menu
Resemas e-handel
A+ A A-

Sköt om ditt ventilationssystem under pågående Coronapandemi

 Baserat på den kunskap som finns idag har Eurovent och Svensk Ventilation gjort bedömningen att effektiv ventilation även fortsättningsvis är av yttersta vikt för god hälsa och inomhusmiljö.

Om något, så visar de undersökningar och de expertutlåtanden som finns på att luftflödena om möjligt borde öka. På arbetsplatser samt i kommersiella och offentliga lokaler där man kan anta att det vistas enstaka smittbärare, exempelvis kontor, skolor och affärer, rekommenderas att fortsätta köra och underhålla ventilationssystemen enligt de välgrundade drift- och underhållsinstruktioner som redan finns för normala förhållanden samt följa nedanstående rekommendationer. Dock, den som har eftersatt skötsel och underhåll bör nu verkligen se till att förbättra sitt arbetssätt.

Baserat på Eurovents rekommendation och REHVA:s vägledning (version 2, 2020-04-03) för kommersiella och offentliga lokaler framhåller Svensk ventilation särskilt följande praktiska rekommendationer: 

- Upprätthåll effektiv ventilation och säkerställ luftflödena.

- Stäng av eventuell återluft, så att all ventilation sker med uteluft.

- Se helst till att ha kontinuerlig ventilation. Om det är nödvändigt att stänga av ventilationen när ingen vistas i lokalerna, se åtminstone till att den är igång några timmar före och efter vistelseperioden och att lokalerna är välstädade.

- Se till att aggregaten är rätt injusterade och servade enligt tillverkarens anvisningar.

-Byt filter som vanligt, när kalendern eller övervakningssystemet indikerar att det är dags.

- Se till att personalen som byter filter använder de vanliga skyddsåtgärderna: heltäckande kläder, handskar, andningsmask och skyddsglasögon. Lägg det gamla filtret i en plastpåse och försegla den. Detta är god praxis och en viktig säkerhetsåtgärd som gäller generellt vid filterbyten i luftbehandlingsaggregat.

 

Länkar:

Eurovents rekommendation

REHVA:s vägledning

folder Drift- och hanteringsinstruktioner

 

Myndigheterna publicerar fortlöpande senaste information på krisinformation.se.

 

Öppettider

Resemas huvudkontor har öppet:
7:00-16:30, Fre 7:00-15:30
(Telefontid från 8.00) 

 

Öppettider hämtlager: 
Sthlm 07:00-16:00, fre 07.00-15.00
Malmö 07:00-16:00, fre 07.00-15.00