Menu
Resemas e-handel
A+ A A-

Vi använder el som är märkt ”Bra Miljöval”

Resema ser alltid efter möjligheter att utvecklas, bland annat när det gäller att minska resursanvändningen samt påfrestningar på kretsloppet. Det ligger i vårt intresse att följa utvecklingen och vara lyhörda för hur vi kan utveckla våra produkter men också arbetssätt för att minimera miljöbelastningen. Att välja Tranås Energi som leverantör har varit ett enkelt val för Resema, de är en lokal leverantör och vi kan konkret se resultat av deras arbete för miljön samt deras satsningar på naturvårdsarbete.

Tranås Energi jobbar aktivt med att anpassa sina anläggningar för att påverka miljöerna runt omkring så lite som möjligt och gynna den biologiska mångfalden. Det gör dem exempelvis genom att skapa anpassade vattenflöden och bygga faunapassager som gör det möjligt för fisken att passera. Detta är i första hand positivt för öringen, som får tillgång till fler områden som lämpar sig för lek, uppväxt och jakt, men det främjar även flera andra arter. En av dessa är den starkt hotade flodpärlmusslan, som lever några av sina första månader i livet som parasit på öringens gälar och därmed är beroende av öringen för sin överlevnad.

Med tillvalet Hemmagjord el som är märkt ”Bra miljöval” känner vi stor trygghet i att Tranås Energi levererar oss el som är producerad på bästa möjliga vis med så lite miljöpåverkan som möjligt. Tranås Energi har för sin Hemmagjorda el blivit tilldelade Älvräddarnas diplom för optimalt miljöanpassad vattenkraft. Klicka på bilden nedan för att höra mer om Tranås energis arbete för vandrande fisk. 

 

bramiljoval_tranasenergitranasenergi logo TURKOS BM ALVRADDARNA

                           

Öppettider

Resemas huvudkontor har öppet:
7:00-16:30, Fre 7:00-15:30
(Telefontid från 8.00) 

 

Öppettider hämtlager: 
Sthlm 07:00-16:00, fre 07.00-15.00
Malmö 07:00-16:00, fre 07.00-15.00