Menu
Resemas e-handel
A+ A A-

Miljöarbete

MiljöpolicyResema är certifierade enligt ISO 14001. ISO 14001 är en internationell standard som beskriver de krav på arbetssätt som ska finnas i företagets miljöledningssystem. Certifierade företag måste kunna redogöra för hur krav efterlevs samt arbeta aktivt med dessa.

Genom ISO 14001- certifiering säkerställer Resema att vår verksamhet lever upp till samt om möjligt överträffar de lagkrav som finns för att minimera miljöpåverkan. För oss är det en självklarhet att ta ansvar för miljön. Genom vårt miljöledningssystem pågår ett kontinuerligt arbete för att alltid se efter möjligheter till förbättringar och utveckling.ISO 14001

 

 

 

 
MILJÖPOLICY
Resemas miljöpolicy syftar till att minska resursanvändningen och minska påfrestningarna
på kretsloppet. Vi uppnår detta genom lång- och kortsiktiga miljömål som är en naturlig del i vårt arbetssätt.

 

MILJÖANPASSADE PRODUKTER HELA VÄGEN
Vi strävar efter att minimera energiförbrukningen och utformar våra produkter så att miljöpåverkan minimeras både i samband med tillverkning, användning och kvittblivning. 

Resema har hög produktkännedom och har tillsammans med våra leverantörer utvecklat ett unikt filter med extremt låg initial tryckfall utan att ge avkall på effektiviteten. Med detta filter kan våra kunder minska sin miljöpåverkan och göra stora energibesparingar, detta utan att påverka avskiljningsgraden och filtrets huvudsyfte vilket är att skydda människor, miljöer och processer. Resema har flera ramalternativ. Som alternativ till plastram kan våra kunder även välja plåtram som består av 20-25% återvunnet plåtmaterial (som efter förbränning återvinns) alternativt ram i 100% trä.

 

ELLEVERANTÖR
I vår tillverkning använder vi 100% förnybar el och vi har valt en lokal leverantör som arbetar väldigt aktivt för att ha så låg påverkan på natur och miljö som möjligt. Vi kan konkret se resultat av deras arbete för miljön samt deras satsningar på naturvårdsarbete.

I våra lokaler i Tranås har vi även valt det som Tranås Energi kallar egenproducerade ”Hemmagjord el” vilken är lokalproducerad på bästa möjliga vis med så lite miljöpåverkan som möjligt och märkt Bra Miljöval. Tranås Energi har även för sin Hemmagjorda el blivit tilldelade Älvräddarnas diplom för optimalt miljöanpassad vattenkraft.

tranasenergi logo TURKOS BM ALVRADDARNA

 

 

 

 

KEMIKALIER
Resema arbetar alltid för att minimera farliga kemikalier för yttre miljö samt för människors hälsa. För kemikalie som anses nödvändig för vår verksamhet säkerställer vi att endast godkända kemikalier används samt att märkning och användning sker på ett säkert sätt.

 

SPILL- OCH AVFALLSHANTERING
På Resema ser vi till att spill och avfall från produktionen tas om hand enligt miljökrav. Vi ansvarar också för att omhändertagande av förbrukade produkter sker så miljömässigt som möjligt. Dessutom ställer vi höga krav på våra underleverantörer.

Resema är även ansluten till FTI, Näringslivets system för återvinning av förpackningar (tidigare REPA).

   fti medtext genomskinlig

 

 

 

 

Öppettider

Resemas huvudkontor har öppet:
7:00-16:30, Fre 7:00-15:30
(Telefontid från 8.00) 

 

Öppettider hämtlager: 
Sthlm 07:00-16:00, fre 07.00-15.00
Malmö 07:00-16:00, fre 07.00-15.00