Menu
Resemas e-handel
A+ A A-

Cityfilter Resac Carb, gasfilter

Resac Carb, gasfilter för komfortventilation Resac Carb kan med fördel användas i applikationer för filtrering och borttagande av odörer från kök, tobak, omklädningsrum mm. Resac Carb är utformat för adsorption av besvärande lukt samt gasformiga och hälsovådliga föroreningar med låg koncentration såsom ozon, kolväten och kväveoxid.

Resac Carb utrustas med en 25 mm ram som ger en enkel standardinstallation. På grund av filtrets låga begynnelsetryckfall och den höga stofthållningsförmågan kan Resac Carb enkelt adderas till eller ersätta befintliga filter i ventilationssystem för en förbättrad filtrering.

Avsedd att eliminera olika besvärande odörer i tilluftsystem för kontor, skolor, shoppingcentrar och andra fastigheter i omgivningar kring gator och trafikleder. Enkelt att ersätta eller komplettera befintliga filter. Filtrering av låga koncentrationer av skadliga gaser i tilluftssystem i städer. (kväveoxid, svaveldioxid, ozon, organiska föreningar från bilavgaser, mm). Filtrering av luft med låga halter av flyktiga organiska ämnen såsom lösningsmedel och aerosoler.

Kombifilter Två filter i ett, ePM1 60% (F7) + aktivt kol.
F
iltret går att få i högre filterklass alternativt enbart kol.

Ladda ner produktblad:

  pdf Resac Carb 1/60 (360 KB)

  pdf Resac Carb E 1/60 (410 KB)

 

Molekylärt filter - Aktivt kol

HS-Granulatkohle webbAktivt kol är lämpligt för att adsorbera hälsovådliga gaser och ångande föroreningar. Vi erbjuder aktivt kol i form av granulat med granulering 0,6 till 6,3 mm. Pulveriserat aktivt kol finns i kornstorlek 0,075 mm eller mindre. Aktivt kol är framställt av organiska ämnen som torv och nötskal.

 

Ladda ner produktblad:
pdf  Molekylärt filter Aktivt kol

Molekylärt filter - Kemisorbent

HS-Clean-Pro-Pruafil webbKemisorbent är ett granulat som kan användas för att ersätta eller komplettera aktivt kol. Kemisorbent erbjuder en utmärkt adsorbtion av olika organiska ångor och kan installeras som tillägg till aktivt kolfilter i applikationer som kräver extraktion av H2S, SO2 eller andra organiska och starkt doftande ämnen.

 

Ladda ner produktblad: 
pdf  Molekylärt filter Kemisorbent

Aktivt kol Filterpatron AKP

Aktivt kol patron AKPAktivt kol Filterpatron AKP är utformad för att adsorbera och binda gas och illaluktande föroreningar. Patronerna kan installeras på renluftsidan eller längre in i systemet. Tack vare sitt enkla modulsystem kan de lätt hopfogas till större enheter. Skadliga gasblandningar kan filtreras i flera etapper med en impregnering som passar varje specifik nivå.

Standardkol är verksamt i miljöer med temperaturer upp till 50°C och luftfuktighet på 70 %. Eftersom aktivt kol är känsligt för damm bör partikelfilter installeras. Erforderlig kontakttid (luft/kol) varierar beroende på applikationen men bör ligga mellan 0,1 till 5 sekunder för att uppnå optimalt resultat.

Ladda ner produktblad:

pdf Kolfilterpatron (1.29 MB)

Kolfilterpanel / Kemfilterpanel

Kolfilterpanel / KemfilterpanelKolfilterpanel / Kemfilterpanel där filtermediat består av antingen aktivt kol Carbo Block eller en kemisorbent Clean Block. Dessa ämnen används vanligt inom från- och återluftssystem i industriella applikationer.

Carbo Block har en mängd olika användningsområden till exempel att avlägsna odörer, filtrera lösningsmedel, svetsrök och frånluft i laboratorium. Filterenheten är av en kompakt design. Den erbjuder anpassad kontakttid för varje specifikt ändamål där mediat bestäms efter användningsområdet. Carbo Block levereras med olika typer av aktivt kol,

Clean Block är försedd med oxidativa kemisorbanter (Clean Pro). Filtret fylls med vald sorbent (Carbon eller Clean Pro). Konstruktionen är av ”bypass free” utförande med två perforerade plåtar.

Ladda ner produktblad:
pdf  Kem- och kolfilter

Kolfilter A053 med utbytbara kolkasetter

Kolfilter A053Kolfilter A053 med utbytbara kolkassetter, mycket effektiv mot illaluktande gaser och föroreningar. A053 är ursprungligen avsett för användning inom kärnkraftsindustrin för att filtrera radioaktivt jod och jodföreningar samt för destruktion av olika stridsgaser.

Ramen och kassetterna är tillverkade av rostfritt stål (EN 1,4301). Noggrant svetsade perforerade plåtar utgör basen för ett stabilt 50 mm tjockt lager aktivt kol. Filtret är försett med en anordning för automatisk spänningskontroll. Anordningen säkerställer en kompression mellan ramen och mediat och därmed en läckagefri enhet. Locket demonteras enkelt och därmed kan kolkassetterna bytas utan problem.

Ladda ner produktblad:
pdf  Kolfilter A053

Kolfilter A055 - MDF ram

Kolfilter A055Kolfilter A055 är speciellt konstruerat för applikationer som kräver adsorbtion av VOC (Volatile Organic Compounds) såsom odörer från tobak, kosmetiska industrin samt lukter som förekommer i kök. Effektiv också mot förångade föroreningar, främst olja och gas.

Dessa filter används i en mängd tillämpningar både i tillufts- och frånluftssystem. A055 består av en MDF ram med inbyggda plastlameller. Som sorbent används aktivt kol som arrangeras i en V-form. På grund av konstruktionen möjliggörs en optimal luftpassage där även höga luftflöden kan renas effektivt.

Ladda ner produktblad:
pdf  Kolfilter A055

Kompaktfilter Resepac Carb

HS-Carbo-Pak-2-6webbKompaktfilter Resepac Carb utformad för att adsorbera besvärande lukt samt gasformiga och hälsovådliga föroreningar med låg koncentration såsom ozon, kolväten och kväveoxid. Kan med fördel användas i applikationer för filtrering och borttagande av odörer från kök, tobak mm.

Kompaktfilter Resepac Carb är lämpligt inom tilluftssystem för reducering av förorenad tilluft samt i frånluftssystem med relativt låga koncentrationer av toxiska ämnen.

Filtret består av en korrosionsfri ram med sex aktivt kolpaneler. Ram med header (25 mm) ger en standardinstallation. På grund av filtrets låga begynnelsetryckfall (DOP) kan det enkelt adderas till befintligt ventilationssystem för en förbättrad filtrering.

Ladda ner produktblad:
pdf  Resepac Carb

Resepac Amosorb - låg energikostnad

Amosorb luftfilterResepac Amosorb är speciellt framtagen för filtrering av ammoniak. Ammoniak är märkbar för människor även i låga koncentrationer som överstiger 5 ppm. Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:17 anger ett takgränsvärde av 50 ppm eller 35 mg/m³ luft som inte får överskridas.

Takgränsvärde används för snabbverkande eller på annat sätt speciellt farliga ämnen. Det är främst sådana ämnen, som redan under en kortvarigt förhöjd exponering kan ha skadlig verkan, som har fått ett takgränsvärde. För jämförelse med takgränsvärdet är mätperioden i regel 15 minuter. Undantag är ammoniak och isocyanater för vilka takgränsvärdena gäller en 5-minutersperiod. Ref. AFS 2005:17, 3 §.

Ladda ner produktblad: 
pdf  Resepac Amosorb

Kolfilter Carbopanel PB

Kolfilter Carbopanel PBKolfilter Carbopanel PB är avsedd för filtrering av odörer, kolväteföreningar ( VOC ) eller andra gasformiga eller molekylära luftföroreningar. Designen förenar fördelen av kolets adsorptionsförmåga med marknadens efterfrågan på små storlekar.

Panelerna är fyllda med högkvalitativa, asymmetriskt granulärt aktivt kol (vid behov även andra sorbtionsmedel). Detta fördelar ett turbulent luftflöde jämnt genom kolbädden vilket ger ett bättre utnyttjande av kapaciteten jämfört med normalt förekommande standardkol.

Ladda ner produktblad:
pdf  Carbopanel PB

Öppettider

Resemas huvudkontor har öppet:
7:00-16:30, Fre 7:00-15:30
(Telefontid från 8.00) 

 

Öppettider hämtlager: 
Sthlm 07:00-16:00, fre 07.00-15.00
Malmö 07:00-16:00, fre 07.00-15.00