Menu
Resemas e-handel
A+ A A-

Resac eco 1/60, microglas - Bra miljöval

Resac F7 energyResac eco 1/60 är ett energireducerande luftfilter med specialutvecklat microglasmedia som ger extremt lågt initialt tryckfall utan avkall på effektivitet. Egenskaperna gör filtret till det smartaste energi- och miljövalet. Resac eco 1/60 kan användas i alla ventilationsanlägningar där höga eller mycket höga krav ställs på luftkvalitet, såsom tilluften till kontor, shoppingcentra, skolor, dagis, sjukhus samt som förfilter i olika applikationer och skydd före kol- och hepa filter i t ex renrum. 

Filtret är tillverkat av mikroglasfiber av högsta kvalité med koniska påsar som säkerställer optimal luftgenomströmning. Föroreningarna fördelas jämt över filterytan vilket ger lång livslängd. Resac eco 1/60 ger mycket låga tryckfall och därmed lägre energiförbrukning.

Filterklass:  ePM1 60% (F7)


Ladda ner produktblad: 

pdf Resac eco 1/60 (464 KB)

 

Resac Carb E 1/60, microglas - Cityfilter

resac-carb-gasfilter-komfortventilationResac Carb energy har extremt lågt tryckfall och kan med fördel användas i applikationer för filtrering och borttagande av odörer från kök, tobak, omklädningsrum mm. Resac Carb energy är utformat för adsorption av besvärande lukt samt gasformiga och hälsovådliga föroreningar med låg koncentration såsom ozon, kolväten och kväveoxid.

Lämpligt i tilluftssystem för reducering av förorenad tilluft samt i frånluftsystem med relativt låga koncentrationer av toxiska ämnen.

Resac Carb energy utrustas med en 25 mm ram som ger en enkel standardinstallation. På grund av filtrets låga begynnelsetryckfall och den höga stofthållningsförmågan kan Resac Carb energy enkelt adderas till eller ersätta befintliga filter i ventilationssystem för en förbättrad filtrering.

Avsedd att eliminera olika besvärande odörer i tilluftsystem för kontor, skolor, shoppingcentrar och andra fastigheter i omgivningar kring gator och trafikleder. Enkelt att ersätta eller komplettera befintliga filter. Filtrering av låga koncentrationer av skadliga gaser i tilluftssystem i städer. (kväveoxid, svaveldioxid, ozon, organiska föreningar från bilavgaser, mm). Filtrering av luft med låga halter av flyktiga organiska ämnen såsom lösningsmedel och aerosoler.

Filterklass:  Kombifilter två filter i ett ePM1 60% (F7) + aktivt kol.
F
iltret går att få i högre filterklass alternativt enbart kol.


Ladda ner produktblad:

pdf Resac Carb E 1/60 (410 KB)

 

Resac Carb 1/60, microglas Cityfilter - dubbelt skydd

resac-carb-gasfilter-komfortventilationResac Carb 1/60 kan med fördel användas i applikationer för filtrering och borttagande av odörer från kök, tobak, omklädningsrum mm. Resac Carb 1/60 är utformat för adsorption av besvärande lukt samt gasformiga och hälsovådliga föroreningar med låg koncentration såsom ozon, kolväten och kväveoxid.

Lämpligt i tilluftssystem för reducering av förorenad tilluft samt i frånluftsystem med relativt låga koncentrationer av toxiska ämnen.

Resac Carb 1/60 utrustas med en 25 mm ram som ger en enkel standardinstallation. På grund av filtrets låga begynnelsetryckfall och den höga stofthållningsförmågan kan Resac Carb 1/60 enkelt adderas till eller ersätta befintliga filter i ventilationssystem för en förbättrad filtrering.

Avsedd att eliminera olika besvärande odörer i tilluftsystem för kontor, skolor, shoppingcentrar och andra fastigheter i omgivningar kring gator och trafikleder. Enkelt att ersätta eller komplettera befintliga filter. Filtrering av låga koncentrationer av skadliga gaser i tilluftssystem i städer. (kväveoxid, svaveldioxid, ozon, organiska föreningar från bilavgaser, mm). Filtrering av luft med låga halter av flyktiga organiska ämnen såsom lösningsmedel och aerosoler.

Filterklass:  Kombifilter två filter i ett ePM1 60% (F7) + aktivt kol.
F
iltret går att få i högre filterklass alternativt enbart kol.


Ladda ner produktblad:

pdf Resac Carb 1/60 (360 KB)

  

Påsfilter Resac 10/65-1/90, microglas

Resema-Reasac finfilter M5-F9Påsfilter finfilter Resac 1/70-1/90 används för alla ventilationsanläggningar där höga eller mycket höga krav ställs på luftkvalitén, såsom tilluften till kontor, shoppingcentra, skolor, dagis, sjukhus. De används också som förfilter i olika applikationer och skydd före kol- och Hepa filter i t.ex renrum. 

Filtret är tillverkat av mikroglasfiber av högsta kvalité med koniska påsar som säkerställer optimal luftgenomströmning. Föroreningarna fördelas jämt över filterytan vilket ger lång livslängd, låga tryckfall och därmed lägre energiförbrukning.

Finns i filterklasserna:

ePM10 65% (M5)

ePM10 75% (M6)

ePM1 70% (F7)

ePM1 90% (F9) 


Ladda ner produktblad:

pdf Resac G 10/65 (307 KB)

pdf Resac G 10/75 (371 KB)

pdf Resac G 1/70 (421 KB)

pdf Resac G 1/90 (265 KB)  

 

Påsfilter Resac SM 10/75, syntet

Påsfilter finfilter Resac M5-F8, syntetFiltret är tillverkat av vårt eget syntetfiber av högsta kvalité med koniska påsar som säkerställer optimal luftgenomströmning. Föroreningarna fördelas jämt över filterytanvilket ger lång livslängd, låga tryckfall och därmed lägre energiförbrukning.

Denna filterklass används som tilluftsfilter i system där utomhusluftens föroreningsnivå är låg (SS EN13779) eller vid högre föroreningsnivå som förfilter i tilluftssystem. Filtret kan även användas i återluften för att klara nedsmutsning av komponenter i systemet eller som frånluftsfilter (det krävs dock minst ePM1 50% (tidigare F7) om miljön i rummet ska påverkas till det bättre.

Filterklass: ePM10 75% (M6)


Ladda ner produktblad:

Resac SM 10/75 syntet.pdf

 

Resac Ewo 1/60, syntet - stor filteryta

Resac F7 ewo 400pxResac Ewo 1/60 är tillverkat av syntetfiber av högsta kvalité med specialutvecklat media i flera lager samt våg-form. Detta ger en extra stor filteryta vilket innebär hög stofthållning och låga tryckfall, därmed lägre energiförbrukning. 

Koniska påsar säkerställer optimal luftgenomströmning och föroreningarna fördelas jämt över filterytan vilket ger lång livslängd.

Filterklass: ePM1 60% (F7)

 

Ladda ner produktblad: 

pdf Resac ewo 1/60 (295 KB)

 

Grovfilter Resac S CO/60, syntet

Reco filter G4-M5Resac S CO/60 är ett effektivt grovfilter med hög stofthållningsförmåga. Används som förfilter eller huvudfilter i ventilationssystem för avskiljning av större partiklar och grövre luftföroreningar.

Optimerad konstruktion med bl a koniska filterpåsar ger en jämn luftfördelning över filtermediet vilket medför en fördelaktig distribution av stoft över hela filterytan. Resultatet blir lägre energikostnader och längre livslängd på filtret. Effektiviteten förblir konstant även med varierande luftflöden.

Filterklass: Coarse 60%

 
Ladda ner produktblad:

pdf Resac S CO/60 (187 KB)

 

Påsfilter Resac VZ CO/70, Syntet

Påsfilter finfilter Resac M5 VZResac VZ CO/70 Syntet är ett mediumfilter med mycket hög stofthållningsförmåga. Används t.ex för avskiljning av svetsrök i frånluftsystem och andra applikationer som kräver finfilter med hög bärighet.

Optimerad konstruktion ger en jämn luftfördelning över filtermediet vilket medför en fördelaktig distribution av stoft över hela filterytan. Resultatet blir lägre energikostnader och längre livslängd på filtret. Effektiviteten förblir konstant även med varierande luftflöden.

Filterklass: Coarse 70%


Ladda ner produktblad:

pdf Resac VZ CO/70 (131 KB)

 

Öppettider

Resemas huvudkontor har öppet:
7:00-16:30, Fre 7:00-15:30
(Telefontid från 8.00) 

 

Öppettider hämtlager: 
Sthlm 07:00-16:00, fre 07.00-15.00
Malmö 07:00-16:00, fre 07.00-15.00