Menu
resemas e handel
A+ A A-

Resac F7 eco - Bra miljöval

Resac F7 energyResac F7 eco är ett energireducerande luftfilter med specialutvecklat microglasmedia som ger extremt lågt initialt tryckfall utan avkall på effektivitet. Egenskaperna gör filtret till det smartaste energi- och miljövalet. Resac F7 eco kan användas i alla ventilationsanlägningar där höga eller mycket höga krav ställs på luftkvalitet, såsom tilluften till kontor, shoppingcentra, skolor, dagis, sjukhus samt som förfilter i olika applikationer och skydd före kol- och hepa filter i t ex renrum. 

Filtret är tillverkat av mikroglasfiber av högsta kvalité med koniska påsar som säkerställer optimal luftgenomströmning. Föroreningarna fördelas jämt över filterytan vilket ger lång livslängd. Resac F7 eco ger mycket låga tryckfall och därmed lägre energiförbrukning.

Företaget IV Produkt valde Resac F7 eco.

IVP-logo-1205

 

 

Ladda ner produktblad: 
pdf  Svenska Resac F7 eco (ePM1 60%)

 

Resac Carb Energy - Cityfilter

resac-carb-gasfilter-komfortventilationResac Carb energy har extremt lågt tryckfall och kan med fördel användas i applikationer för filtrering och borttagande av odörer från kök, tobak, omklädningsrum mm. Resac Carb energy är utformat för adsorption av besvärande lukt samt gasformiga och hälsovådliga föroreningar med låg koncentration såsom ozon, kolväten och kväveoxid.

Lämpligt i tilluftssystem för reducering av förorenad tilluft samt i frånluftsystem med relativt låga koncentrationer av toxiska ämnen.

Resac Carb energy utrustas med en 25 mm ram som ger en enkel standardinstallation. På grund av filtrets låga begynnelsetryckfall och den höga stofthållningsförmågan kan Resac Carb energy enkelt adderas till eller ersätta befintliga filter i ventilationssystem för en förbättrad filtrering.

Avsedd att eliminera olika besvärande odörer i tilluftsystem för kontor, skolor, shoppingcentrar och andra fastigheter i omgivningar kring gator och trafikleder. Enkelt att ersätta eller komplettera befintliga filter. Filtrering av låga koncentrationer av skadliga gaser i tilluftssystem i städer. (kväveoxid, svaveldioxid, ozon, organiska föreningar från bilavgaser, mm). Filtrering av luft med låga halter av flyktiga organiska ämnen såsom lösningsmedel och aerosoler.

Kombifilter två filter i ett, F7 (ePM1 60%) + aktivt kol eller enbart aktivt kol. Filtret går att få i högre filterklass alternativt enbart kol.

Ladda ner produktblad:

pdf  Resac Carb energy F7 (ePM1 60%)

 

Resac Carb, Cityfilter - dubbelt skydd

resac-carb-gasfilter-komfortventilationResac Carb kan med fördel användas i applikationer för filtrering och borttagande av odörer från kök, tobak, omklädningsrum mm. Resac Carb är utformat för adsorption av besvärande lukt samt gasformiga och hälsovådliga föroreningar med låg koncentration såsom ozon, kolväten och kväveoxid.

Lämpligt i tilluftssystem för reducering av förorenad tilluft samt i frånluftsystem med relativt låga koncentrationer av toxiska ämnen.

Resac Carb utrustas med en 25 mm ram som ger en enkel standardinstallation. På grund av filtrets låga begynnelsetryckfall och den höga stofthållningsförmågan kan Resac Carb enkelt adderas till eller ersätta befintliga filter i ventilationssystem för en förbättrad filtrering.

Avsedd att eliminera olika besvärande odörer i tilluftsystem för kontor, skolor, shoppingcentrar och andra fastigheter i omgivningar kring gator och trafikleder. Enkelt att ersätta eller komplettera befintliga filter. Filtrering av låga koncentrationer av skadliga gaser i tilluftssystem i städer. (kväveoxid, svaveldioxid, ozon, organiska föreningar från bilavgaser, mm). Filtrering av luft med låga halter av flyktiga organiska ämnen såsom lösningsmedel och aerosoler.

Kombifilter, två filter i ett, F7 (ePM1 60%) + aktivt kol eller enbart aktivt kol.
Filtret går även att få i högre filterklasser.

Ladda ner produktblad:

pdf  Resac Carb F7 (ePM1 60%)

 

Påsfilter Resac M5-F9, microglas

Resema-Reasac finfilter M5-F9Påsfilter finfilter Resac M5-F9 används för alla ventilationsanläggningar där höga eller mycket höga krav ställs på luftkvalitén, såsom tilluften till kontor, shoppingcentra, skolor, dagis, sjukhus.

Påsfilter finfilter Resac M5-F9 används också som förfilter i olika applikationer och skydd före kol- och Hepa filter i t.ex renrum. 

Filtret är tillverkat av mikroglasfiber av högsta kvalité med koniska påsar som säkerställer optimal luftgenomströmning. Föroreningarna fördelas jämt över filterytan vilket ger lång livslängd, låga tryckfall och därmed lägre energiförbrukning.

Finns i filterklasserna M5, M6, F7, F8, F9

Ladda ner produktblad:

pdf  Resac M5 (ePM10 65%) microglas
pdf  Resac M6 microglas
pdf  Resac F7 (ePM1 70%) microglas
pdf  Resac F8 (ePM1 80%) microglas  
pdf  Resac F9 (ePM1 90%) microglas

 

Påsfilter Resac M5-F8, syntet

Påsfilter finfilter Resac M5-F8, syntetPåsfilter finfilter Resac M5-F8 används i alla ventilationsanläggningar där höga eller mycket höga krav ställs på luftkvalitén, såsom tilluften till kontor, shoppingcentra, skolor, dagis, sjukhus

Påsfilter finfilter Resac M5-F8 används också som förfilter i olika applikationer och skydd före kol- och HEPA filter i t ex renrum. 

Filtret är tillverkat av syntetfiber av högsta kvalité med koniska påsar som säkerställer optimal luftgenomströmning. Föroreningarna fördelas jämt över filterytan vilket ger lång livslängd, låga tryckfall och därmed lägre energiförbrukning.

Finns i filterklasserna M5, M6, F7, F8

Ladda ner produktblad:

pdf  Resac M5 (ePM10 65%) syntet
pdf  Resac M6 (ePM10 75%) syntet
pdf  Resac F7 syntet
pdf  Resac F8 syntet

 

Resac F7 ewo - stor filteryta

Resac F7 ewo 400pxResac F7 ewo är tillverkat av syntetfiber av högsta kvalité med specialutvecklat media i flera lager samt våg-form. Detta ger en extra stor filteryta vilket innebär hög stofthållning och låga tryckfall, därmed lägre energiförbrukning. 

 Koniska påsar säkerställer optimal luftgenomströmning och föroreningarna fördelas jämt över filterytan vilket ger lång livslängd.

 

Ladda ner produktblad: 
 Svenska Resac ewo F7 (ePM1 60%)

 

Påsfilter grov- och mediumfilter Reco G4 & M5

Reco filter G4-M5Resac G4 & M5 är ett effektivt grov- och mediumfilter med hög stofthållningsförmåga. Används som förfilter eller huvudfilter i ventilationssystem för avskiljning av större partiklar och grövre luftföroreningar.

Optimerad konstruktion med bl a koniska filterpåsar ger en jämn luftfördelning över filtermediet vilket medför en fördelaktig distribution av stoft över hela filterytan. Resultatet blir lägre energikostnader och längre livslängd på filtret. Effektiviteten förblir konstant även med varierande luftflöden.

Finns i filterklasserna G4, M5

 
Ladda ner produktblad:

pdf Reco Grovfilter G4 (Coarse 60%)
pdf  Reco Mediumfilter M5

 

Påsfilter mediumfilter Resac M5 VZ

Påsfilter finfilter Resac M5 VZResac M5 VZ är ett mediumfilter med mycket hög stofthållningsförmåga. Används t.ex för avskiljning av svetsrök i frånluftsystem och andra applikationer som kräver finfilter med hög bärighet.

Optimerad konstruktion ger en jämn luftfördelning över filtermediet vilket medför en fördelaktig distribution av stoft över hela filterytan. Resultatet blir lägre energikostnader och längre livslängd på filtret. Effektiviteten förblir konstant även med varierande luftflöden.

Finns i filterklass M5

Ladda ner produktblad:

pdf Resac M5 VZ (160 KB)

 

Öppettider

Resemas huvudkontor har öppet:
7:00-16:30, Fre 7:00-15:30
(Telefontid från 8.00) 

 

Öppettider hämtlager: 
Sthlm 07:00-16:00, fre 07.00-15.00
Malmö 07:00-16:00, fre 07.00-15.00 
Gbg Mån 09:00-15:00, fre 09:00-15:00
Köpenhamn 07:00-15:00, fre 07.00-14.00